Witamy na naszej stronie

Kancelaria istnieje na rynku usług prawnych od 1995 r., gwarantując kompleksową pomoc Klientom Indywidualnym i Korporacyjnym.

Zapewniamy pełną obsługę prawną spółek prawa handlowego (spółki jawne oraz kapitałowe), indywidualnych przedsiębiorców, jednostek finansowanych ze środków publicznych (jednostki samorządu terytorialnego, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, instytucje prowadzące działalność kulturalną, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz innych osób prawnych (stowarzyszenia).

Kancelaria w zależności od indywidualnych potrzeb klienta oferuje elastyczne formy współpracy (m. in. stałe dyżury w siedzibie klienta, konsultacje on line lub telefoniczne).

Wartością   nadrzędną   dla   Zespołu   Kancelarii   jest   skuteczność   podejmowanych  działań  oraz   satysfakcja  klienta.  Osiągnięcie   powyższego    jest  możliwe    jedynie   dzięki   wnikliwej i wieloaspektowej analizie każdej zleconej sprawy.

Troska o szeroko pojęty interes klienta i podejmowanie skutecznych działań powoduje, iż podmioty, które nawiązały współpracę z Kancelarią, kontynuują ją przez lata, powierzając nam prowadzenie kluczowych spraw.

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną współpracę.